CZEERS!

Pivní degustace – Czech beer degustacion

Tak jako u vína, lze provádět pivní degustace i s pivem. Zpravidla se degustují jiné druhy než ležák a účastníci degustací se seznamují s pestrým světem chutí a vůní piva. Pro představu: na pivních soutěžích v zahraničí probíhá klání v desítkách kategorií, kdy se předváděná piva liší barvou, chutí, vůní, sílou, způsobem kvašení, dobou ležení apod. Moderované pivní degustace jsou pod vedením vyškolených pivních sommeliérů opravdovým zážitkem a umožní vám nahlédnout do pivního světa, který je u nás zatím skoro neobjevený. Můžete se těšit na svěží piva s neobvyklými aromatickými druhy chmele s vůní po citrusech a ovoci, na piva připomínající silná kořeněná vína Porto nebo Sherry, na spontánně kvašená piva s přídavkem ovoce, na silná, hodně chmelená piva s vysokým procentem alkoholu atd. Degustace se připravují podle požadavků a přání zákazníků.

Český pivní klastr – Czech beer cluster

Český pivní klastr je neziskovou organizací, která sdružuje jednotlivce, společnosti, spolky a sdružení, výzkumné ústavy, vzdělávací ústavy a organizace státní správy. Cílem sdružení je mezioborová komunikace a účelné využití všech dostupných informací a prostředků ke zvyšování konkurenceschopnosti. Výhodou tohoto oborového sdružení je účast širokého spektra organizací, které spojuje společné téma. Společně pak mohou účinněji převádět do praxe výsledky výzkumu a vývoje, a nebo naopak zadávat výzkumné úkoly specializovaným institucím. Klastr je ideální platforma pro spolupráci a výměnu informací mezi dodavateli a odběrateli.

Český pivní salon – Czech beer salon

Pivní salon je projekt zaměřený na výběr a prezentaci nejúspěšnějších značek piva na jednom místě. Podobně jako vinaři mají své soutěže a salony vín, tak i pivovarníci a milovníci piva si zaslouží podobnou instituci. Český pivní salon má za cíl představovat vítězné značky piva z tuzemských i zahraničních soutěží a v odpovídajících prostorách nabízet jednotlivé vzorky k nákupu či degustaci. Tento salon bude sloužit všem zájemcům bez rozdílu. Součástí bude i archivace vhodných druhů piva. Pro tento druh skladování se obecně hodí silná piva, mnohdy dokvašovaná v láhvích. Chuť těchto piv se s časem dosti výrazně mění a nabízí tak nevšední chuťové zážitky.

Pivo v kuchyni (Pivní párování) – Czech beer cuisine

Využití piva při stolování či přímo v kuchyni má mnoho dosud neobjevených možností. V našich zemích se používá téměř výhradně ležák. Pro párování s pokrmy je to v některých případech dobrá volba, zatímco v jiných existují vhodnější pivní druhy. Při vaření je situace obdobná s tím, že český ležák není, kvůli své hořkosti, vhodný pro přidávání do pokrmů při vaření. Určité možnosti dávají některé méně hořké druhy tmavého ležáku. Problémem ale je, že i tmavý ležák je v některých případech vyráběn pouze přidáním barviva do ležáku světlého. V tomto projektu se chceme věnovat jednak pivnímu párování, tedy ideálnímu souznění piva a jídla, a také vaření s pivem. Jsme přesvědčeni, že tyto informace využijí profesionální kuchaři společně s amatéry a že společně obohatíme naši kuchyni o další chuťové zážitky.

CZEERS!

Speciální slovní spojení – slovní hříčka. Ta vychází z anglického výrazu Cheers! – Na zdraví. CZEERS! je naše obchodní značka, která spojuje všechny aktivity a akcentuje národní podtext. Srozumitelná pro Čechy i cizince.

Český pivní institut s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 03863930
www.czeers.cz
www.facebook.com/czeers
www.instagram.com/czeers

info@czeers.cz
Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s, ČÚ: 8577182001/5500