Oznámení termínu konání zkoušky profesní kvalifikace Pivní sommeliér (kód: 65 – 037 – M)

Autorizovaná osoba  (Český pivní institut, s.r.o., se sídlem: Rybná 716/24, 11000 Praha 1, Staré město 

IČO : 03863930 ) profesní kvalifikace: Pivní sommeliér (kód: 65-037-M) vypisuje termín konání zkoušky k této profesní kvalifikaci, ověřující dosažení odborné způsobilosti dle § 17 odst. zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých dalších zákonů  (zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. 

Termín zkoušky : 

20. – 21. 6. 2022  a to vždy mezi 8 až 18 hodinou (přítomnost povinná po oba dva dny). 

Uvedená zkouška proběhne  na adrese:

Pivovar Cobolis (degustační salónek)

Burešova 1661/2

Praha 8 Kobilisy

Autorizovaná osoba: 

Český pivní institut, s.r.o.

Se sídlem: Rybná 716/24, 11000 Praha 1, Staré město 

IČO : 03863930

Jméno zkoušejícího – zástupce autorizované osoby: 

Ing. Miloš Hrabák

Údaje na kontaktní osobu:

Pavel Robek

Email: Robek.pavel seznam.cz

Tel. č.: 602366306

Doklady, které je nutné předložit před zahájením zkoušky: 

Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství. 

Zdravotní způsobilost je vyžadována. Prokáže se potvrzením příslušného lékaře. 

Pavel Robek

Jednatel 

Za Český pivní institut, s.r.o.