Kurzy

Základní myšlenkou společnosti Český pivní institut s.r.o. je pozvednutí pivní kultury a informovanosti odborné i laické veřejnosti. Hlavní činností je provozování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů pro profesionály z gastro průmyslu a cestovního ruchu a pořádáním akcí, které podpoří tyto aktivity. Vzdělávací kurzy jsou zaměřeny na rozšíření znalostí o pivu, pivních druzích, ošetřování piva (hlavně nefiltrovaného a nepasterizovaného), párování piva s jídlem a na zlepšení prodejních dovedností.

V dnešní době můžeme sledovat nárůst nezávislých a řemeslných pivovarů, existují domácí vařiči piva, otevírají se pivotéky, pivní bary a restaurace specializované na živá piva. Velké nadnárodní pivovarské koncerny rozšiřují svou nabídku o nefiltrovaná a nepasterizovaná piva. Na trhu se objevují nové druhy a styly piv do nedávna u nás nevídané.

Jak se v té spoustě informací orientovat? Jak získat základní informace o historii vzniku piva, o jeho výrobě, o pivních stylech a regionech? Co se děje ve světě, kde vznikají nové pivovary, jak jsou na tom tradiční pivovarské země? Co je to pivní párování, IPA, Gueuze, CAMRA atd.? Odpovědi na tyto otázky, naleznou zájemci v našich kurzech.

 

Pivní sommelier – Czech beer sommelier

Pivní sommelier, podobně jako vinný sommelier, je gastronomickým odborníkem – specialistou na pivo a ostatní nápoje a na kombinace pokrmů a nápojů. Tato profese má v zahraničí svou tradici a znalosti získané v kurzu pivního sommeliera slouží využití všech možností, které v sobě pivo skýtá.

Český pivní institut inicializoval vznik odborné profese s názvem Pivní sommelier a v současné době probíhá tvorba standardu a schvalovací proces.

V současnosti nabízíme dva kurzy. Kurz Pivní sommelier – profesionál je určen převážně pro profesionály z gastro průmyslu. Jeho cílem je, ve stručnosti, naučit majitele a provozovatele ubytovacích a restauračních zařízení, jak s pivem pracovat, jaké jsou nedozírné možnosti v této oblasti a jak nejlépe hostům pivo nabízet. Kurz je vhodný také pro začínající sládky, domovarníky i nadšené degustátory. Kurz Základy pivního sommelierství je základní jednodenní kurz, kde zájemce získá základní teoretické a praktické zkušenosti.

Kurz: Základy pivního sommelierství

Kurz vychází z osnovy připravované profesní kvalifikace Pivní sommeliér. V průběhu kurzu se seznámíte se základními informacemi z oblasti historie a současnosti pivní kultury. Naučíte se jak správně degustovat pivo a ochutnáte základní styly piva spodně, svrchně a spontánně kvašeného. Dozvíte se, čím se který styl vyznačuje, jak se vaří, k jaké příležitosti a jídlu se hodí. Seznámíte se se základními senzorickými vadami piva a příčinami jejich vzniku.

Termín kurzu:

Bude upřesněn

Místo kurzu:

Praha – konkrétní místo bude upřesněno

Cena kurzu:

Bude upřesněna

Obsah kurzu:

V kurzu získáte základní teoretické informace a praktické zkušenosti z těchto oblastí:

 • Historie vaření piva a pivovarnictví
 • Výroba spodně, svrchně a spontánně kvašených piv
 • Druhy a značení piva
 • Servis piva
 • Degustace piva (charakteristika jednotlivých stylů, vady piva)
 • Párování piva s jídlem

Min. počet účastníků: 11

Max. počet účastníků: 30

Kurz: Pivní sommelier – profesionál

Odborný kurz Pivní sommelier – profesionál, si klade za cíl vyškolit účastníky v tématech týkajících se výroby, degustace a prodeje piva tak, aby byli schopni působit jako profesionální sommelieři či odborní konzultanti v různých oblastech trhu, např. ve specializovaných obchodech, barech, restauracích, pivovarech, odborných školách nebo jako dovozci či distributoři piva.

Po složení zkoušky, absolvent obdrží mezinárodně uznávaný certifikát profesní kvalifikace Pivní sommelier. Na tvorbě této profesní kvalifikace se mj. podíleli Ing. Jan Šuráň, Ing. Miloš Hrabák, Ing. Petr Janík, Ivan Chramosil a Jiří Bejček Stehlíček. Někteří z těchto odborníků, a také mnozí další, budou v kurzu předávat své zkušenosti.

Absolvent kurzu bude umět:

 • analyzovat různé styly piva
 • navrhnout vhodná piva pro různé skupiny zákazníků
 • navrhnout vhodná piva pro párování s různými pokrmy
 • připravit sortiment piv dle profilu prodejny či provozovny
 • provádět řízené degustace, párování a další akce pro zákazníky
 • provádět servis piva, čepovat pivo, obsluhovat zákazníky
 • za pomocí marketingových nástrojů zvýšit podporu prodeje a pivní kulturu na pracovišti

Kurz poskytne účastníkům ucelený pohled na pivní tématiku a povolání pivního sommeliera.

Cílová skupina:

Zaměstnanci a podnikatelé v pohostinství, cestovním ruchu, výrobě potravin, distribuci a vzdělávání.

Obsah kurzu:

 • Historie vaření piva a pivovarnictví
 • Suroviny na výrobu piva
 • Výroba spodně, svrchně a spontánně kvašených piv
 • Domácí vaření piva
 • Druhy a značení piva
 • Senzorické vlastnosti piv
 • Významné pivní oblasti
 • Servis piva
 • Techniky čepování
 • Skladování a distribuce
 • Příprava pivního lístku
 • Degustace piva (charakteristika jednotlivých stylů, vady piva)
 • Prezentace piva
 • Párování piva s jídlem
 • Marketing
 • Pivo a zdraví
 • Exkurze v pivovarech a sladovně

Vstupní předpoklady účastníka kurzu:

Platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství. Minimální věk 18 let.

Hodinová dotace:

120 vyučovacích hodin (45 min) včetně zkoušky. 

Termín kurzu:

Bude upřesněn.  Kurz je rozdělen do cca 14 – 15 dnů. Probíhat bude pravděpodobně pátek až sobota co tři týdny. Termíny budou upřesněny.

Místo kurzu:

Konkrétní místo bude upřesněno.

Organizace vzdělávání:

Prezenční forma. Účast na kurzu musí být min. 80%.

Metody výuky:

Přednáška, procvičování a praxe

Vyučovací jazyk: český

Zkouška:

Provádí se písemně, ústně a prakticky. Absolvent obdrží mezinárodně uznávaný certifikát profesní kvalifikace Pivní sommelier.

Cena kurzu:

Bude upřesněna

Při splnění určitých podmínek je možné proplacení 85% ceny kurzu Úřadem práce, v programu POVEZ II. Bližší informace zašleme na vyžádání.

Počet účastníků:

Min. počet účastníků: 12

Max. počet účastníků: 25

Pokud nebude kurz naplněn, neuskuteční se a bude vypsán další termín.

Přihlášení do kurzu:

V případě Vašeho zájmu zašlete prosím objednávku na email: beer (at) czeers (.) cz nebo volejte na tel.: 602 366 306

Storno podmínky:

Pokud účastník kurzu zruší účast nejpozději 10 dní před začátkem kurzu, nebude mu účtován storno poplatek. Pokud zruší účast 9. až 1. den před zahájením kurzu bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu. Ode dne zahájení kurzu činí storno poplatek 40 % ceny kurzu.

Tomáš Hasík - Pivní sommelier

Neváhejte nás kontaktovat

Jestli se zajímáte o spolupráci, pošlete nám zprávu a my se Vám co nejdříve ozveme.

Kontaktujte nás